Subscribe: Entries feed

Last update: 02 July 2018

Zeszyty poezji

Nowy blog o literaturze

Twórczość literacka

Całokształt dokonań literackich obejmujący wszystko, co wyszło spod pióra danego pisarza określa się jako twórczość literacka a niekiedy jako dorobek twórczy czy literacki. Są to nie tylko dzieła wydane i podziwiane przez czytelników, ale również i te, które leżą w szufladach, spisane odręcznie na kartkach papieru, czyli nieopublikowane. Dzisiaj...

Wiersze Słowackiego

Jednym z wielu polskich poetów tworzących w wieku XIX jest Juliusz Słowacki. Poeta żyjący w latach 1809- 1849, którego twórczy rozwój przypada na okres romantyzmu. W literaturze polskiej nazywany „Wieszczem Narodowym”. Wybitne wiersze Słowackiego, dramaty, poematy a ponadto powieść i zachowane listy tworzą fundamenty polskiej literatury. Za życia...

Sonety Mickiewicza

Adam Mickiewicz jest autorem licznych utworów będących skarbem literatury polskiej, niewątpliwie jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Powieści, ballady, dramaty i sonety Mickiewicza to dzieła, które przyniosły sławę poecie na ojczystej ziemi i za granicą, szczególnie na zachodzie. Znany jest wszystkim Polakom z dzieła „Pan Tadeusz”...

Poezja i proza

Poezja i proza, te dwa rodzaje literackie nieodłącznie się uzupełniają. Proza jest oczywiście bardziej popularna. Obejmuje bardzo wiele gatunków, dzięki czemu może trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Co innego za to poezja: najczęściej nierozumiana, omijana szerokim łukiem, odbierana jako trudna i nudna i nieodłącznie kojarząca się ze...

Poezja w Internecie

Ostatnimi czasy świetnym medium dla poezji jest Internet. W sieci powstaje mnóstwo grup skupiających ludzi, dla których poezja jest bardzo ważna. Leży ona w obszarze ich zainteresowań, sami piszą, lubią ją interpretować i rozmawiać o niej. Innym takim medium będą z pewnością kluby dyskusyjne, czy może raczej koła poetyckie, funkcjonujące przy...