Zeszyty poezji

To content | To menu | To search

Twórczość literacka

Całokształt dokonań literackich obejmujący wszystko, co wyszło spod pióra danego pisarza określa się jako twórczość literacka a niekiedy jako dorobek twórczy czy literacki. Są to nie tylko dzieła wydane i podziwiane przez czytelników, ale również i te, które leżą w szufladach, spisane odręcznie na kartkach papieru, czyli nieopublikowane.

Dzisiaj wspaniałą okazją do pokazania światu swojej twórczości jest Internet. Twórczość literacka publikowana w Internecie ma za zadanie przede wszystkim zapoznanie szerszego grona odbiorców z własnym dorobkiem. Publikacja w blogach i na stronach internetowych, uczestnictwo w różnego rodzaju forach i grupach dyskusyjnych daje młodym twórcom ogromne możliwości.

Tworząc i mając świadomość, że twórczość literacka nie wyląduje na dnie szuflady, ale trafi do czytelników, artysta czuje większe natchnienie. Ma motywacją do pisania. Choć nieraz anonimowy, bo takim się jest w sieci, ale częstokroć czytany i komentowany, co jest dla pisarza chyba najważniejsze. Nie wszyscy bowiem od razu dostają szansę współpracy z wydawnictwem i drukowania swoich dzieł.

Wiersze Słowackiego

zapiski.jpgJednym z wielu polskich poetów tworzących w wieku XIX jest Juliusz Słowacki. Poeta żyjący w latach 1809- 1849, którego twórczy rozwój przypada na okres romantyzmu. W literaturze polskiej nazywany „Wieszczem Narodowym”. Wybitne wiersze Słowackiego, dramaty, poematy a ponadto powieść i zachowane listy tworzą fundamenty polskiej literatury. Za życia niedoceniane dzieła Słowackiego zdobyły popularność w okresie modernizmu.

Wiersze Słowackiego tworzone z duchem epoki romantyzmu, blisko związane związane z położeniem narodu polskiego i wydarzeniami historycznymi szczególnie wpłynęły na wyjątkowość dzieł. Poeta operujący doskonałym piórem, wzbudzający u odbiorcy uczucia patriotyzmu, zmuszający do przemyśleń egzystencjalnych. Juliusz Słowacki, pisarz o wybitnym umyśle, posługujący się niesamowitą wyobraźnią pobudza czytelnika do własnych przemyśleń i emocji związanych z lekturą.

Sonety Mickiewicza

Adam Mickiewicz jest autorem licznych utworów będących skarbem literatury polskiej, niewątpliwie jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Powieści, ballady, dramaty i sonety Mickiewicza to dzieła, które przyniosły sławę poecie na ojczystej ziemi i za granicą, szczególnie na zachodzie. Znany jest wszystkim Polakom z dzieła „Pan Tadeusz” będącego epopeją narodową.

Prócz znanej poezji, ballad, dramatów na szczególną uwagę zasługują sonety Mickiewicza pobudzające wyobraźnię czytelnika. Twórca Sonetów Krymskich rozpościera wizje orientalnej kultury i przyrody wschodu. Poruszające i pełne emocji opisy zachwycają odbiorcę i zachęcają do własnych refleksji. Burzliwe życie poety oraz ciągła walka o Polskę czynią go nie tylko wspaniałym pisarzem lecz również wzorem naśladowania.

Poezja i proza

Poezja i proza, te dwa rodzaje literackie nieodłącznie się uzupełniają. Proza jest oczywiście bardziej popularna. Obejmuje bardzo wiele gatunków, dzięki czemu może trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Co innego za to poezja: najczęściej nierozumiana, omijana szerokim łukiem, odbierana jako trudna i nudna i nieodłącznie kojarząca się ze szkolną interpretacją wiersza.

Ale są i pasjonaci poezji. Młode roczniki, dla których poezja to prawdziwa pasja. Czytają, piszą, publikują w Internecie, dyskutują z innymi autorami. Co takiego ma w sobie poezja, że potrafi przyciągnąć nawet to najmłodsze pokolenie? Niewątpliwie pozwala opisać stan swojej duszy, swoje uczucia, refleksje, myśli. Jest przecież formą do tego stworzoną. W poezji najbardziej przyciąga to, że istnieje nieograniczona wręcz ilość środków, którymi można to wszystko wyrazić. I nawet nieistotne będzie to, czy ta poezja duszy będzie zrozumiała dla innych, ale to, jaką satysfakcję przyniesie wyrażenie w niej siebie. Bowiem poezja to swoista mowa duszy.

Poezja w Internecie

poezja.jpgOstatnimi czasy świetnym medium dla poezji jest Internet. W sieci powstaje mnóstwo grup skupiających ludzi, dla których poezja jest bardzo ważna. Leży ona w obszarze ich zainteresowań, sami piszą, lubią ją interpretować i rozmawiać o niej.

Innym takim medium będą z pewnością kluby dyskusyjne, czy może raczej koła poetyckie, funkcjonujące przy szkołach i domach kultury. Istnieją gdzieś tam sobie po cichu, mało popularne, bo i sama poezja jest dzisiaj mało popularna. Dzieje się tak poprzez to, że kultura narodu obniża się. Telewizja i komputer zastępują książki. Najmłodsi rzadko sięgają po książki. Poezję poznaje się w szkole omawiając utwory poetyckie z konieczności.

I dlatego chyba właśnie szansa pozostaje paradoksalnie w Internecie. Zainteresowanie siecią może się przenieść na zainteresowanie literaturą i poezją. Bo chyba jeśli w kimś jest pasja poezji to ma ona szansę się rozwinąć. Szkoła ma ważna funkcję: zainteresować, zachęcić do własnych poszukiwań. Poezja może pełnić rolę terapeutyczną, z czego nie wielu ludzi zdaje sobie sprawę.