Subscribe: Entries feed

Last update: 02 July 2018

Zeszyty poezji

Nowy blog o literaturze

Twórczość literacka

Po drugiej wojnie światowej twórczość literacka w Polsce pogrążyła się w socrealistycznym bełkocie. Czas, który nastał obrósł w dzieła, w których myślą przewodnią stała się praca, dobro wspólne, masowy bohater wierny ideom socjalistycznym oraz nowomowa. Szczególnie poezja naznaczona została piętnem socjalistyznej wizji świata. Próby przełamania...

Zeszyty literackie

Obecnie trwają prace nad nowym blogiem pt. 'Zeszyty literackie'. Planujemy umieścić tutaj zbiór najciekawszych wierszy polskich artystów. Zapraszamy do odwiedzenia nas w najbliższym czasie...