Zeszyty poezji

To content | To menu | To search

Twórczość literacka

czytanie.jpgPo drugiej wojnie światowej twórczość literacka w Polsce pogrążyła się w socrealistycznym bełkocie. Czas, który nastał obrósł w dzieła, w których myślą przewodnią stała się praca, dobro wspólne, masowy bohater wierny ideom socjalistycznym oraz nowomowa. Szczególnie poezja naznaczona została piętnem socjalistyznej wizji świata.

Próby przełamania tego schematu powodowały, że pisarze i ich twórczość literacka musiała zejść do podziemia. Cenzura nie mogła sobie pozwolić na wydawanie książek z gruntu przeczących jedynej i słusznej idei. Dopiero twórczość literacka takich autorów jak Miłosz, Hłasko, Herbert, Mrożek powoli przebijała się dając światełko nadziei, że literatura polska obierze w końcu sensowny kierunek.

Wartościowa twórczość rodziła się i rozwijała głównie na emigracji. Ci, którzy chłonęli te cenne polskie myśli stykali się z nimi za naszą zachodnią granicą, albo wręcz za oceanem.Jakże uboga była polska literatura bez myśli stricte poetyckiej, wolnej, demokratycznej. Dobrze, że nastały w końcu czasy, kiedy wróciła wolna myśl i wizja świata normalnego, gdzie główną rolę odgrywają wartości.

Zeszyty literackie

Obecnie trwają prace nad nowym blogiem pt. 'Zeszyty literackie'. Planujemy umieścić tutaj zbiór najciekawszych wierszy polskich artystów.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w najbliższym czasie