Adam Mickiewicz jest autorem licznych utworów będących skarbem literatury polskiej, niewątpliwie jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Powieści, ballady, dramaty i sonety Mickiewicza to dzieła, które przyniosły sławę poecie na ojczystej ziemi i za granicą, szczególnie na zachodzie. Znany jest wszystkim Polakom z dzieła „Pan Tadeusz” będącego epopeją narodową.

Prócz znanej poezji, ballad, dramatów na szczególną uwagę zasługują sonety Mickiewicza pobudzające wyobraźnię czytelnika. Twórca Sonetów Krymskich rozpościera wizje orientalnej kultury i przyrody wschodu. Poruszające i pełne emocji opisy zachwycają odbiorcę i zachęcają do własnych refleksji. Burzliwe życie poety oraz ciągła walka o Polskę czynią go nie tylko wspaniałym pisarzem lecz również wzorem naśladowania.