zapiski.jpgJednym z wielu polskich poetów tworzących w wieku XIX jest Juliusz Słowacki. Poeta żyjący w latach 1809- 1849, którego twórczy rozwój przypada na okres romantyzmu. W literaturze polskiej nazywany „Wieszczem Narodowym”. Wybitne wiersze Słowackiego, dramaty, poematy a ponadto powieść i zachowane listy tworzą fundamenty polskiej literatury. Za życia niedoceniane dzieła Słowackiego zdobyły popularność w okresie modernizmu.

Wiersze Słowackiego tworzone z duchem epoki romantyzmu, blisko związane związane z położeniem narodu polskiego i wydarzeniami historycznymi szczególnie wpłynęły na wyjątkowość dzieł. Poeta operujący doskonałym piórem, wzbudzający u odbiorcy uczucia patriotyzmu, zmuszający do przemyśleń egzystencjalnych. Juliusz Słowacki, pisarz o wybitnym umyśle, posługujący się niesamowitą wyobraźnią pobudza czytelnika do własnych przemyśleń i emocji związanych z lekturą.