Całokształt dokonań literackich obejmujący wszystko, co wyszło spod pióra danego pisarza określa się jako twórczość literacka a niekiedy jako dorobek twórczy czy literacki. Są to nie tylko dzieła wydane i podziwiane przez czytelników, ale również i te, które leżą w szufladach, spisane odręcznie na kartkach papieru, czyli nieopublikowane.

Dzisiaj wspaniałą okazją do pokazania światu swojej twórczości jest Internet. Twórczość literacka publikowana w Internecie ma za zadanie przede wszystkim zapoznanie szerszego grona odbiorców z własnym dorobkiem. Publikacja w blogach i na stronach internetowych, uczestnictwo w różnego rodzaju forach i grupach dyskusyjnych daje młodym twórcom ogromne możliwości.

Tworząc i mając świadomość, że twórczość literacka nie wyląduje na dnie szuflady, ale trafi do czytelników, artysta czuje większe natchnienie. Ma motywacją do pisania. Choć nieraz anonimowy, bo takim się jest w sieci, ale częstokroć czytany i komentowany, co jest dla pisarza chyba najważniejsze. Nie wszyscy bowiem od razu dostają szansę współpracy z wydawnictwem i drukowania swoich dzieł.