Subscribe: Entries feed

Last update: 02 July 2018

Zeszyty poezji

Nowy blog o literaturze

Tag - literatura

Entries feed - Comments feed

Twórczość literacka

Całokształt dokonań literackich obejmujący wszystko, co wyszło spod pióra danego pisarza określa się jako twórczość literacka a niekiedy jako dorobek twórczy czy literacki. Są to nie tylko dzieła wydane i podziwiane przez czytelników, ale również i te, które leżą w szufladach, spisane odręcznie na kartkach papieru, czyli nieopublikowane. Dzisiaj...

Twórczość literacka

Po drugiej wojnie światowej twórczość literacka w Polsce pogrążyła się w socrealistycznym bełkocie. Czas, który nastał obrósł w dzieła, w których myślą przewodnią stała się praca, dobro wspólne, masowy bohater wierny ideom socjalistycznym oraz nowomowa. Szczególnie poezja naznaczona została piętnem socjalistyznej wizji świata. Próby przełamania...