Zeszyty poezji

To content | To menu | To search

Tag - literatura

Entries feed - Comments feed

Twórczość literacka

Całokształt dokonań literackich obejmujący wszystko, co wyszło spod pióra danego pisarza określa się jako twórczość literacka a niekiedy jako dorobek twórczy czy literacki. Są to nie tylko dzieła wydane i podziwiane przez czytelników, ale również i te, które leżą w szufladach, spisane odręcznie na kartkach papieru, czyli nieopublikowane.

Dzisiaj wspaniałą okazją do pokazania światu swojej twórczości jest Internet. Twórczość literacka publikowana w Internecie ma za zadanie przede wszystkim zapoznanie szerszego grona odbiorców z własnym dorobkiem. Publikacja w blogach i na stronach internetowych, uczestnictwo w różnego rodzaju forach i grupach dyskusyjnych daje młodym twórcom ogromne możliwości.

Tworząc i mając świadomość, że twórczość literacka nie wyląduje na dnie szuflady, ale trafi do czytelników, artysta czuje większe natchnienie. Ma motywacją do pisania. Choć nieraz anonimowy, bo takim się jest w sieci, ale częstokroć czytany i komentowany, co jest dla pisarza chyba najważniejsze. Nie wszyscy bowiem od razu dostają szansę współpracy z wydawnictwem i drukowania swoich dzieł.

Twórczość literacka

czytanie.jpgPo drugiej wojnie światowej twórczość literacka w Polsce pogrążyła się w socrealistycznym bełkocie. Czas, który nastał obrósł w dzieła, w których myślą przewodnią stała się praca, dobro wspólne, masowy bohater wierny ideom socjalistycznym oraz nowomowa. Szczególnie poezja naznaczona została piętnem socjalistyznej wizji świata.

Próby przełamania tego schematu powodowały, że pisarze i ich twórczość literacka musiała zejść do podziemia. Cenzura nie mogła sobie pozwolić na wydawanie książek z gruntu przeczących jedynej i słusznej idei. Dopiero twórczość literacka takich autorów jak Miłosz, Hłasko, Herbert, Mrożek powoli przebijała się dając światełko nadziei, że literatura polska obierze w końcu sensowny kierunek.

Wartościowa twórczość rodziła się i rozwijała głównie na emigracji. Ci, którzy chłonęli te cenne polskie myśli stykali się z nimi za naszą zachodnią granicą, albo wręcz za oceanem.Jakże uboga była polska literatura bez myśli stricte poetyckiej, wolnej, demokratycznej. Dobrze, że nastały w końcu czasy, kiedy wróciła wolna myśl i wizja świata normalnego, gdzie główną rolę odgrywają wartości.